MOLR

تحقیق حاکمیت شرکتی در ایران

مقالات مرتبط با حاکمیت شرکتی – پایگاه مجلات تخصصی …
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/حاکمیت_شرکتی
مقاله حاکمیت شرکتی در ایران – سیویلیکا
https://www.civilica.com/Paper-FNCAA01-FNCAA01_021=حاکمیت-شرکتی-در-ایران…
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرایند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی متون متعدد و معتبر نشام می دهد که اولین…
حاكميت شركتي و عملكرد مالي شركت ها – SID.ir
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119338
حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های هلدینگ و تابعه در بورس …
jfm.alzahra.ac.ir/article_2669.html
هدف تحقیق حاضر نیز بررسی اثر مولفه‌های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های … نمونه آماری مورد مطالعه شرکت‌های هلدینگ و تابعه آنها در بورس اوراق بهادار تهران هستند …
مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران
qjma.atu.ac.ir/article_4313.html
این پژوهش مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران ارائه میکند. پس از بررسی ادبیات نظری موضوع و منابع حاکمیت شرکتی و در نظر گرفتن شرایط اجتمای، …
ارتباط حاکمیت شرکتی و اَبعاد آن با کارائی سرمایه گذاری …
qjma.atu.ac.ir/article_7711.html
هدف این پژوهش، تحلیل ارتباط بین حاکمیت شرکتی وکارائی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای آزمون فرضیههایاستفاده شد.
رابطه مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود – پژوهش های …
far.ui.ac.ir/article_16910.html
این مقاله به بررسی رابطه مکانیزم ‌ها ی حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری می پردازد. … 2دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
تأثیر حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانکهای تجاری ایران
jma.srbiau.ac.ir/article_12911.html
چالش‌های استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران
https://donya-e-eqtesad.com/…/495924-چالش-های-استقرار-نظام-حاکمیت-شرکتی-در-ب…
ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر مبنای …
faar.iauctb.ac.ir/article_511734.html
در این تحقیق ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر مبنای رگرسیون … این آیین‌نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه ایران و با نگرش به …
بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و بحران مالی …
www.jdem.ir/article_540763.html
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر عملکرد … نمونه مورد بررسی شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 …
مقالات ISI حاکمیت شرکتی(اداره امور شرکت ها) : 260 مقاله …
حاکمیت شرکتی مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات …
رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای …
هدف این پژوهش رتبه بندی شرکتها از نظر حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد … راهبری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافیت …
تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدیدارائه های
انتخاب این موضوع به دلیل حجم گسترده تجدیدارائهها در بازار سرمایه ایران میباشد. … بنابراین، یافتههای این تحقیق از این عقیده که مکانیزمهای حاکمیت شرکتی راه …
حاکمیت شرکتی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت می باشد. حاکمیت شرکتی از مسایل مهمی است که امروزه در سطح گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است …
بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس …
چکیده. در سال های اخیر حاکمیت شرکتی به عنوان یک راهکار موثر در افزایش کیفیت گزارشگری مالی مطرح شده است و نتایج تحقیقات تجربی مختلف نشان می دهد که یک …
تاثیر سن شرکت بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ساختار …
هدف این پژوهش بررسی تاثیر سن شرکت بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور نمونه‌ای متشکل …
نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در عملکرد بانک‌ها – بررسی …
corporate Governance – بورس اوراق بهادار
ترجمه مقاله حاکمیت شرکتی و حسابداری خلاقانه – ایران عرضه
دانلود مقاله انگلیسی حاکمیت شرکتی و حسابداری خلاقانه: دو مفهوم مرتبط باهم؟ برخی بینش های جالب توجه روشن شده با ساخت تاریخچه درونی ادبیات با ترجمه فارسی.
آزمون نظریه‌های حاکمیت شرکتی و مالیه شرکتی در بورس اوراق …
عوامل درون‌زا و برون‌زای متعددی بر عملکرد بنگاه‌ها تأثیرگذار است که ازجمله عوامل درون‌زا می‌توان به ساختار مالکیت و عملکرد مدیران در چارچوب حاکمیت شرکتی اشاره کرد.
تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی بانک‌ها با …
نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد که کیفیت حاکمیت شرکتی … خصوصی پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان نمونه آماری، استفاده ‌شده است.
ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی و ریسک شرکتهای …
بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکت¬های دولتی …
حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک: شواهدی از بانک‌های ایرانی – …
ازاین‌رو در این تحقیق به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کفایت سرمایه و نسبت پوشش هزینه سپرده به‌عنوان شاخص‌های ریسک در بانک‌های ایران در بازه زمانی …
معرفی مدل مناسب اندازه‌گیری شاخص حاکمیت شرکتی در نظام …
بررسی اجزای مدل های حاکمیت شرکتی در تحقیقات انجام شده در سطح کشورهای … در ایران» مدلی بر مبنای ۴ مؤلفه اثر مالکیت، حقوق سهامداران، شفافیت و اثربخشی برای.
جایگاه اصول حاکمیت شرکتی خوب در سیاست‌های اقتصادی …
این پژوهش با بهره‌گیری از رهنمودهای سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (OECD) به‌عنوان یکی از سازمان‌های سیاستگذار در حوزه حاکمیت شرکتی در جهان، ابتدا به شناسایی …
راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران، با تأکید بر …
هدف از انجام این تحقیق شناسایی راهکارهای حقوقی بهبود نظام حاکمیت شرکتی … می‌دهد که راهبردهای موجود برای بهبود وضعیت حمایت حقوقی از سهام‌داران خرد در حقوق ایران در …
بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین ارزش شرکت و …
هدف از این پژوهش بررسی نقش حاکمیت شرکتی در کاهش اثر منفی مدیریت سود بر ارزش شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386-1391، می‌باشد.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر