MOLR

قایقت را بشکن ! روح تو دریایی نیست !

قایقت را بشکن!روح تو دریایی نیست – ما دو نفر – blogfa
daybook.blogfa.com/post/97
گرچه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست | اکولالیا | آرشیو …
echolalia.ir/گرچه-چشمان-تو-جز-در-پی-زیبایی-نیست/
حاصل خیره در آینه شدن ها آیا دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟ بی سبب تا لب دریا مکشان قایق را قایقت را بشکن، روح تو دریایی نیست. آه در آینه، تنها کِدرت خواهد کرد
فاضل نظری – من پر از حرفم…
www.bayana5.blogfa.com/tag/فاضل-نظری
آینه این قدر تماشایی نیست حاصل خیره در آیینه شدن‌ها آیا دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟! بی سبب تا لب دریا مکشان قایق را قایقت را بشکن! روح تو دریایی نیست
قایقت را بشکن – ونوسك – blogfa
www.venusak.blogfa.com/post/161
دو برابر شدن غصه ی تنهایی نیست؟! بــی‌سبب تا لب دریا مکشان قایـــق را. قایقت را بشکن! روح تو دریایی نیست. آه در آینـــه تنهـــا کدرت خواهد کـــرد. آه! دیگر دمت ای …
بی سبب تا لب دریا مکشان قایق را قایقت را بشکن! روح تو …
قایقت را بشکن! روح تو دریایی نیست – آقاجان – blogfa
گر چه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست دل بکن! آینه این قدر تماشایی نیست حاصل خیره در آیینه شدنها آیا دو برابر شدن غصهٔ تنهایی نیست؟! بی‌سبب تا لب دریا …
آه در آینه تنها کدرت خواهد کرد – از آسمان عشق می بارد… – blogfa
دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟! بی سبب تا لب دریا مکشان قایق را قایقت را بشکن روح تو دریایی نیست آه در آینه تنها کدرت خواهد کرد آه دیگر دمت ای دوست مسیحایی …
Haydori76 on Instagram: “. بی سبب تا لب دریا مکشان قایق …
دهکده عشق و شعر – گرچه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست… | …
آینه این قدر تماشایی نیست. حاصل خیره در آینه شدن‌ها آیا دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟ بی‌سبب تا لب دریا مکشان قایق را قایقت را بشکن! روح تو دریایی نیست.
هر خواستنی عین توانایی نیست – blogfa
حاصل خیره در آینه شدن ها آیا. دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟! بی سبب تا لب دریا مکشان قایق را. قایقت را بشکن روح تو دریایی نیست. آه در آینه تنها کدرت خواهد کرد.
دل بکن ! آینه این قدر تماشایی نیست – عشق خاموش
آینه این قدر تماشایی نیست. حاصل خیره در آیینه شدن ها آیا. دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟ بی سبب تا لب دریا مکشان قایق را. قایقت را بشکن ! روح تو دریایی …
سکوت – از فاضل نظری
آینه این قدر تماشایی نیست. حاصل خیره در آیینه شدن‌ها آیا دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟! بی‌سبب تا لب دریا مکشان قایق را قایقت را بشکن! روح تو دریایی نیست.
فاضل نظری – بهترین و ناب ترین غزل های معاصر
آینه این قدر تماشایی نیست. حاصل خیره در آیینه شدن ها آیا. دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟! بی سبب تا لب دریا مکشان قایق را. قایقت را بشکن!روح تو دریایی …
نیست… – راه بارانی – blogfa
خواستن توانستن نیست – درانتظار بهار – blogfa
آینه این قدر تماشایی نیست حاصل خیره در آیینه شدن ها آیا دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟! بی سبب تا لب دریا مکشان قایق را قایقت را بشکن ! روح تو دریایی نیست
من و تو – blogfa
من، تو، ما – blogfa
آینه این قدر تماشایی نیست. حاصل خیره در آینه شدن‌ها آیا دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟! بی‌سبب تا لب دریا مکشان قایق را قایقت را بشکن! روح تو دریایی نیست.
چشمات
آینه این قدر تماشایی نیست. حاصل خیره در آیینه شدن ها آیا. دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟! بی سبب تا لب دریا مکشان قایق را. قایقت را بشکن!روح تو دریایی …
گر چه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست دل بکن! آینه این‌قدر …
دل بکن! آینه این قدر تماشایی نیست
آینه این قدر تماشایی نیست. حاصل خیره در آیینه شدن‌ها آیا دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟! بی‌سبب تا لب دریا مکشان قایق را قایقت را بشکن! روح تو دریایی نیست.
بی‌سبب تا لب دریا مکشان قایق را قایقت را بشکن! روح تو …
گر چه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست – شاعرانه ها
دو برابر شدن غصه ی تنهایی نیست؟! بــی‌سبب تا لب دریا مکشان قایـــق را. قایقت را بشکن! روح تو دریایی نیست. آه در آینـــه تنهـــا کدرت خواهد کـــرد. آه! دیگر دمت ای …
آنکه یک عمر به شوق تو در این کوچه نشست – صبح دگر – blogfa
گرچه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست دل بکن!آینه این قدر …
گرچه چشمان تو جز از پی زیبایی نیست – زمستانی ها

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر