MOLR

چرا بچه‌هایی که با خاک و گِل بازی می‌کنند سالم‌تر و قوی‌ترند؟

چرا بچه‌هایی که با خاک و گِل بازی می‌کنند سالم‌تر و قوی‌ترند؟ – …

چرا بچه‌هایی که با خاک و گِل بازی می‌کنند سالم‌تر و قوی‌ترند؟ – …

چرا بچه‌هایی که با خاک و گِل بازی می‌کنند سالم‌تر و قوی‌ترند؟ – …

چرا بچه‌هایی که با خاک و گِل بازی می‌کنند سالم‌تر و قوی‌ترند؟

بدون تماس با میکروارگانیسم‌ها، سیستم ایمنی نسبت به موادی که لزوماً بیماری‌زا نیستند، مانند گرده‌ها یا موی حیوانات، حساس‌تر و آسیب‌پذیرتر شده و باعث می‌شود بچه‌ها …

چرا بچه‌هایی که با خاک و گل بازی می‌کنند سالم‌تر و قوی‌ترند؟ – …

چرا بچه‌هایی که با خاک و گِل بازی می‌کنند سالم‌تر و قوی‌ترند؟ – …

چرا بچه‌هایی که با خاک و گِل بازی می‌کنند سالم‌تر و قوی‌ترند؟ – …

فرهنگیان پرس

چرا بچه‌هایی که با خاک و گِل بازی می‌کنند سالم‌تر و قوی‌ترند؟ – …

گولاخ های مجازی! | اگه نامردی شهرت میاره، اگه خیانت زرنگی – …

عکس طبیعت بهاری؛ مجموعه عکس با کیفیت و زیبای بهاری …

نقش گِل بازی در پرورش تخیّل،خلاقیّت و سازندگی کودک

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر